Tudnivalók a NAV Online Számla rendszerről

2018 július 1. után minden belföldi adóalanynak kiállított számla, mely adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, akkor azt azonnal, elektronikus úton továbbítania kell a NAV részére.

 

Jogszabályi előírások az internet kapcsolat nélküli számlázásról, és az üzemzavarokról:

Kérdés

Mi teendő, ha határértéket meghaladó számla kibocsátásakor nincs internetkapcsolat, mert
  • informatikai hiba történt a számlakibocsátó rendszerében,
  • pincében vagy világvégi helyen készül a számla,
  • vagy szolgáltatáskiesés van a területen?
Azaz kibocsátható-e az a számla, amelynek adatait még nem küldünk be a NAV rendszerébe?

Válasz

Az online számla feltöltési kötelezettség és a számla kibocsátás két különálló folyamat.
A számla kibocsátását akkor sem lehet megakadályozni, ha a számla feltöltés bármely ok miatt nem történt meg. Ebben az esetben a feltöltést akadályozó tényezőt meg kell szüntetni, és ezt követően a számlázó programnak a feltöltési kötelezettséget teljesítenie kell.
Ha a számlakibocsátó rendszerének üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt nem sikerült a beküldés, akkor az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell pótolni a bejelentést.
Ha az üzemzavar hosszabb ideig tart, mint 48 óra, akkor ezt az ide kattintva elérhető űrlapon jelezni kell a NAV felé legkésőbb a 48 óra leteltekor és az azt követő 24 órán belül manuálisan kell beküldeni az adatokat. Nagyon kell figyelni ilyenkor a 3 vagy 4 napos hosszúhétvégékre, hiszen ilyen extrém esetekben is maximum 72 óra áll rendelkezésre a pótlásra.
Ha a NAV Online Számla rendszerében van a hiba, akkor szintén 24 óra áll rendelkezésre az adatbeküldés pótlására.

Mi nem tekinthető üzemzavarnak? Mikor várja el az azonnal beküldést a NAV?

„Nincs térerő a pincében.” Nem tekinthető üzemzavarnak, ha például a mobilinternet szolgáltatás átmenetileg szünetel, mert nincs elérhető torony vételkörzetben. Ezesetben amint a berendezés vételkörzetbe érkezik, az online számla feltöltést haladéktalanul meg kell kezdeni, tehát a számítógépet ilyenkor bekapcsolva kell hagyni.
„De nincs internet azon a gépen.” Nem tekinthető jogszabály szerinti teljesítésnek, ha a berendezés önmagában nem képes a számla feltöltésre, a számlázó programnak internetkapcsolattal kell rendelkeznie, és ennek folyamatos működésének feltételeit az adóalanynak kell biztosítania, azaz rendelkeznie kell érvényes szerződéssel, illetve olyan mobil internet csomaggal, amely biztosítja az online számla feltöltést (nem fogyhat el menet közben).
„Majd este feltöltöm, ha hazaértem.” Nem tekinthető jogszabály szerinti teljesítésnek, ha a számlázó program egy dokkoló egység közbeiktatásával kezdi meg a számla feltöltést egy későbbi időpontban.

Feladatok: mire kell figyelniük a jogkövető vállalkozásoknak?

  • A számlakibocsátóknak kötelességük biztosítani az internetkapcsolatot minden olyan eszközre, amelyről határérték feletti számlát állítanak ki, legalább a számlázás idejére.
  • Figyelniük kell arra, hogy sikertelen adatbeküldés esetén azonnal gondoskodjanak az esetleges üzemzavarelhárításról, illetve a határidőn belüli pótlásról.

 

 

Számlák lehetséges állapotai:

Beküldésre vár

A szoftver még nem kezdte meg a beküldés, vagy nem tudta még beküldeni az adott számlát

Beküldve

A szoftver beküldte már az adott számlát, azonban arról még nem jött visszaigazolás, vagy nem kért még visszaigazolást.
A jogszabály azonnaliságot vár el a beküldésre, de legkésőbb 24 órán belül teljesíteni kell ezt az állapotot!

Megérkezett

A szoftver beküldte a számlát a NAV-nak, aki vissza jelezte, hogy megkapta azt.

Feldolgozás alatt

A szoftver beküldte a számlát a NAV-nak, ahol már feldolgozás alatt van az adott bizonylat.
A jogszabály azonnaliságot vár el a beküldésre, de legkésőbb 24 órán belül teljesíteni kell ezt az állapotot!

Tapasztalatunk szerint legtöbbször itt akadnak be a számlák, akár több órára is (15-20 órára is akár). Fontos, hogy amíg feldolgozás alatt van a számla, addig Ön nem teljesítette Adatszolgáltatási kötelezettségét, hisz a válaszban még hibás adatszolgáltatás válasz is jöhet!

Feldolgozva (vagy ahogy a NAV visszaadja: „DONE” státusz

Ön teljesítette Adatszolgáltatási kötelezettségét, az adott számla rendben van.
„Csak azon számla adatszolgáltatása tekinthető teljesítettnek, melyre vonatkozóan az invoiceStatus =DONE.”

Megszakítva

A számla feldolgozása sikertelen, a számla vagy az adatszolgáltatás valamilyen hibát tartalmaz.

Hibás

A számla feldolgozása sikertelen, a számla vagy az adatszolgáltatás valamilyen hibát tartalmaz. Valószínűleg technikai validáció miatt.