Összeszedtük a legfontosabb befizetési, adóbevallási határidőket, amik partnereinket érinthetik.
Egyéb fontos tudnivalók a NAV Adóztatási számlaszámok blog bejegyzésben olvashatók.

Nem árt, ha Ön is ismeri a vállalkozására vonatkozó fizetési, és bevallási határidőket, nem csak a könyvelője. A késedelmes bevallás, vagy a befizetési határidő be nem tartása komoly szankciókkal jár. Bízza szakemberre könyvelését, hogy ne legyen gondja a határidőkre, de nem árt ha Ön is felírja ezeket a naptárába.

Az adónemekhez tartozó befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határidőkkel.

(ha ez a határidő hétvégére, vagy ünnepnapra esik, akkor a következő munkanap)

Általános forgalmi adó (ÁFA) bevallási és befizetési határidők

Havi ÁFA bevalló tárgyhót követő 20. nap

Negyedéves ÁFA bevalló negyedévet követő hónap 20-a

Éves ÁFA bevalló tárgyévet követő év február 25.

Társasági adó (TAO) bevallásának és megfizetésének határideje tárgyévet követő május 31.

Cégautó adó

Bevallás és megfizetés határideje negyedévet követő hónap 20. nap

Legelőször a tulajdonjog megszerzését követő hónapban keletkezik cégautóadó fizetési és bevallási kötelezettség, és a tulajdonjog megszűnésének hónapjára kell utoljára megfizetni és bevallani.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

KATA befizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12.

KATA 2022-as évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2023. február 25.

Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell bevallani és megfizetnie. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2023. február 25.

Fontos! Az adatszolgáltatás kétirányú, mert annak az adóalanynak is van a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatási kötelezettsége, aki KATÁ-s adóalanytól a tárgyévben egymillió Forintot elérő összegben fogad be számlát.

Megszűnő vállalkozások esetében a bevallási határidő a megszűnést követő 30. nap.

Kisvállalati adó (KIVA)

Adóelőleg fizetése negyedévente tárgy negyedévet követő hónap 20.

Negyedévente fizet adóelőleget 2022. április 20.

2022. július 20.

2022. október 20.

2023. január 20.

2021. évi kisvállalati adó (KIVA) éves elszámoló bevallás benyújtása

és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2022. május 31.

2022. évi kisvállalati adó (KIVA) éves elszámoló bevallás benyújtása

és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2022. május 31.

Személyi jövedelemadó (SZJA)

Egyéni vállalkozók 2021. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2022. május 20.

FONTOS! Az egyéni vállalkozó vállalkozói adóelőleg bevallásra nem kötelezett, de negyedévente a vállalkozói jövedelemük után előleget kell számolniuk, és a negyedévet követő hónap 20-ig megfizetniük!

Egyéni vállalkozók 2022. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 20.

Magánszemélyek 2022. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 20.

Fenti adónemekhez kapcsolódó befizetési számlaszámokat a NAV honlapján megtalálja a lenti linkre kattintva, ahol az Adóhatóság az összes adónemet, és a hozzá kapcsolódó számlaszámot közzéteszi.

Iparűzési adó

Iparűzési adó bevallása tárgyévet követő május 31.

Előleget kétszer kell fizetni március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.

A befizetéseket továbbra is az aktuális önkormányzat iparűzési adó elszámolási, valamint késedelmi pótlék számlákra kell teljesíteni.

Azok a vállalkozók, akik a KATA hatálya alá tartoznak és a tételes adóalap meghatározást választották, azok nem kötelezettek iparűzési adóbevallás benyújtására. Nekik az adóhatóság saját hatáskörben írja elő a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben: tárgyév március 15. és szeptember 15-ei befizetési határidővel. Ebben az eseten az adóalap (függetlenül a bevétel nagyságától) 2.500.000 Forint.

Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (NÉBIH) fizetendő élelmiszerlánc felügyeleti díj

2023. évi fizetési kötelezettség bevallási határideje (2022-es adatok alapján) 2023. május 31. Befizetés két részletben: 2023. július 31. és 2024. január 31.

Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs díj (5.000,- Ft/év)

Befizetési határidő: 2023. március 31.