NAV adóztatási számlaszámok
Adóztatási számlaszámok és adónemek jegyzéke

Hivatalos oldal: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/szamlaszamok/szamlaszamok/nav-adoztatasi-szamlaszamok

2023. január 11-étől érvényes NAV számlaszámok adónemenként

1. Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek

a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónemkód
1. NAV Társasági adó bevételi számla 10032000-01076019 101
2. NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06056353 103
3. NAV Általános forgalmi adó bevételi számla 10032000-01076868 104
4. NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla 10032000-01076033 115
5. NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla 10032000-06056281 119
6. NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06056229 124
7. NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06056236 125
8. NAV Késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01076985 138
9. NAV Játékadó bevételi számla 10032000-01076992 146
10. NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056243 149
11. NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06056212 152
12. NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla 10032000-01907003 168
13. NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 182
14. NAV Innovációs járulék beszedési számla 10032000-06056322 184
15. NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételi számla 10032000-06056432 187
16. NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06057749 188
17. NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056360 190
18. NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056377 191
19. NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla 10032000-06056391 193
20. NAV Ekho különadó beszedési számla 10032000-06056401 194
21. NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla 10032000-06056425 197
22. NAV Biztosítási adó bevételi számla 10032000-01076318 200
23. NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla 10032000-01076136 202
24. NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla 10032000-01076277 211
25. NAV Átlagadó bevételi számla 10032000-01070037 214
26. NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla/Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül:- önellenőrzési pótlék 215- bírság 224- mulasztási bírság 226/ 10032000-01076301 215
27. NAV Baleseti adó beszedési számla 10032000-06055936 218
28. NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla 10032000-01079074 219
29. NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla 10032000-01076064 221
30. NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla 10032000-06057684 222
31. NAV Energia ágazat befizetései bevételi számla 10032000-01076150 232
32. NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla 10032000-06057794 234
33. NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla 10032000-06057763 239
34. NAV Cégautóadó bevételi számla 10032000-01076167 241
35. NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla 10032000-06057608 243
36. NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla 10032000-06057615 244
37. NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla 10032000-06057639 246
38. NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla 10032000-06057646 247
39. NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla 10032000-06057653 248
40. NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla 10032000-06055912 258
41. NAV Kulturális adó beszedési számla 10032000-06055929 259
42. NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla 10032000-06057811 283
43. NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla 10032000-01076349 288
44. NAV Kisvállalati adó bevételi számla 10032000-01076356 289
45. NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla 10032000-06055950 290
46. NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla 10032000-06055974 291
47. NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla 10032000-06055981 293
48. NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla 10032000-01076325 295
49. NAV Közművezeték adó bevételi számla 10032000-01076363 296
50. NAV Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása beszedési számla 10032000 06056274 297
51. NAV Reklámadó bevételi számla 10032000- 01079081 300
52. NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla 10032000-01070020 301
53. NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla 10032000-01076215 302
54. NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla 10032000-06056456 303
55. NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla 10032000-01076222 305
56. NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla 10032000-01079122 310
57. NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla 10032000-01070051 312
58. NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla 10032000 01076291 313
59. NAV Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték bevételi számla 10032000-01076332 314
60. NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla 10032000-01076284 315
61. NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla 10032000-01076239 316
62. NAV Környezetterhelési díj bevételi számla 10032000-01076040 339
63. NAV Távközlési adó bevételi számla 10032000-01077010 345
64. NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06055802 406
65. NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla 10032000-06055819 407
66. NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla 10032000-06055826 408
67. NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla 10032000-01079160 410
68. NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla 10032000-01079153 412
69. NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla 10032000-01076370 413
70. NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla 10032000-01037492 414
71. NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla 10032000-01037485 415
72. NAV Bevándorlási különadó bevételi számla 10032000-01079139 416
73. NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla 10032000-01070044-09060018 418
74. NAV Gyógyszergyártók különadója bevételi számla 10032000-01076277-09060025 419
75. NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla 10032000-01076277-09060018 481
76. NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla 10032000-01076387 488
77. NAV Illetékek bevételi számla 10032000-01070044 521
78. NAV Vámbevételi számla 10032000-01037519 901
79. NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla 10032000-01037296 909
80. NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla 10032000-01037234 911
81. NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 10032000-01037416 916
82. NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla 10032000-01036501 918
83. NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla 10032000-01037454 920
84. NAV Értékesítési bevétel bevételi számla 10032000-01036714 922
85. NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla 10032000-01077003 923
86. NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306 941
87. NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313 942
88. NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla 10032000-01037320 944
89. NAV Jövedéki letétek elszámolási számla 10032000-01501401 945
90. NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla 10032000-01037344 946
91. NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla 10032000-01037351 947
92. NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037375 950
93. NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla 10032000-01037461 953
94. NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla 10032000-01501449 954
95. NAV Közigazgatási bírság bevételi számla 10032000-01037629 957
96. NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla 10032000-01037595 959
97. NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla 10032000-01037605 960
98. NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla 10032000-01501463 961
99. NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla 10032000-01037629-09050019 963
100. NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 10032000-01037241 999

b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla 10032000-01037203 902
2. NAV Uniós vámbevételek beszedési számla 10032000-01820203 910
3. NAV Vámletét letéti számla 10032000-01501418 912
4. NAV Regisztrációs adó bevételi számla 10032000-01037399 914
5. NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla 10032000-01037612 956

c) Kötelezettség devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. NAV Társasági adó bevételek euró számla 10032000-01076019-09050019 498
2. NAV Társasági adó bevételek amerikai dollár számla 10032000-01076019-09050026 499
3. NAV Gödi KGÖ HIPA deviza beszedési számla 10032000-06059088-06110011 -
4. NAV Mosonmagyaróvári KGÖ HIPA deviza beszedési számla 10032000-06059136-06110011 -
5. NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ HIPA deviza beszedési számla 10032000-06059181-06110011 -

2. Támogatás jellegű számlák, adónemek:

a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla 10032000-01905070 151
2. NAV Egyedi támogatás folyósítási számla 10032000-01905049 352
3. NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla 10032000-01905135 356
4. NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla 10032000-01907027 368
5. NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla 10032000-01850035 703
6. NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla 10032000-01850695 924

b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép) 10032000-01220139-50000249 351
2. Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások 10032000-00362186-50000012 361
3. Szakmai költségvetési fejezeti alszámla NAV Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám. 10032000-01220122-05020797 379

3. Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla 10032000-01079115 285
2. NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla 10032000-01079098 309
3. NAV Kártérítési bevételi számla 10032000-01079108 402
4. NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla 10032000-01601202 404
5. NAV Adófizetési biztosíték letéti számla 10032000-01601219 405
6. NAV OSS ÁFA beszedési számla 10032000-01077027 409
7. NAV Elkülönített bűnügyi befizetések számla 10032000-01501456 898
8. NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla 10032000-01036532 900
9. NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla 10032000-01037588 958

4. Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák

Sorszám Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma Adónem-kód
1. Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla 10032000-06059088 -
2. Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla 10032000-06059095 -
3. Gödi KGÖ telekadó beszedési számla 10032000-06059105 -
4. Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla 10032000-06059112 -
5. Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla 10032000-06059129 -
6. Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla 10032000-06059136 -
7. Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla 10032000-06059143 -
8. Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla 10032000-06059150 -
9. Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla 10032000-06059167 -
10. Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla 10032000-06059174 -
11. Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla 10032000-06059181 -
12. Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla 10032000-06059198 -
13. Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla 10032000-06059208 -
14. Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla 10032000-06059215 -
15. Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla 10032000-06059222 -