A számlázó programok adóhivatal felé történő adatszolgáltatása a tervek szerint 2018 július 1-én lép hatályba.
Eddig a következőt tudjuk a rendelettervezetből:

Azokat a számlákat kell online beküldeni a számlázó programnak a NAV felé, aminek az ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot.
Gyakorlatiasan fogalmazva, 27% esetén a nettó 370.370 Ft-nál nagyobb összegű számlákat.
A bizonylatnak számlának vagy pl. stornó számlának kell lennie.
A vevőnek magyar adóalanynak kell lennie.

Az adatszolgáltatásnak „haladéktalanul”, de legfeljebb 24 órán belül kell megtörténnie. Tehát nem arról van szó, hogy minden program online számlázó program lesz!
Hivatalos megfogalmazás szerint:
Az elsődleges adatszolgáltatási kötelezettség az azonnali adatküldés. Ugyanakkor vannak olyan számlázási rendszerek, ahol technikailag az azonnaliság követelménye nem tud teljesülni. A jogszabály tervezete az ilyen rendszereknél a 24 órán belüli adatszolgáltatás tartja még elfogadhatónak, tehát a számlázó rendszerek kialakításánál ezt a kötelezettséget figyelembe kell venni.
Azt, hogy ez hogy fog megvalósulni a gyakorlatban még nincs pontos információnk, bár az ügyfeleink nagy részénél ez biztos nem okoz majd problémát, ha nap végén megtörténik a feltöltés a NAV felé, tömegesen.
A kérdés az, hogy ahol nincs internet ott milyen megoldás lesz elfogadható a NAV részéről.

Maga az adatszolgáltatás formátuma XML fájl lesz, ahol egy fájl egy számlát fog tartalmazni.
Az adattartalma hasonló lesz várhatóan a most is kötelező XML formátumhoz:

Adatszolgáltatás technikai adatai: pontos időpont, végponti azonosító (tehát telephelyenként el kell különíteni cégen belül).
Számlázó szoftver adatai: gyártó neve, szoftver elnevezése, verzió száma.
Számla jellege.
Eredeti számla adatai.
Módosító számla adatai.

Vevő adataival volt sok kritika a címzéssel kapcsolatban. A rendelet tervezet melléklete szerint két típusú címadat lesz: egyszerű cím vagy összetett cím. Az egyszerű címnél elegendő az országkód, irányítószám, település név és a további címadatok megadása. Azaz ebben az esetben az utca, házszám, emelet, ajtó szerinti bontás nem szükséges.
Amennyiben ez utóbbi elérhető a számlázó programban önálló adatként, akkor az összetett címadat szolgáltatást kell majd használnia a programnak.

Egyenlőre tesztüzem van, mi is megkezdtük az előkészítő munkálatokat, jelentkeztünk a NAV teszt rendszerébe.

A fejlesztések határidőre elfognak készülni, amennyiben a felhasználók részéről lesz szükséges teendő, arról hírlevélben értesítjük felhasználóinkat.