Tudnivalók a 2018 júliusi frissítéssel kapcsolatban

2018 július 1. után minden belföldi adóalanynak kiállított számla, mely adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, akkor azt azonnal, elektronikus úton továbbítania kell a NAV részére.

Számlázó Programunk Júliusi verziója ezt automatikusan megteszi, csak be kell állítani a szükséges NAV kapcsolódási paramétereket.

Szükséges emiatt lefrissíteni szoftverünket a 8.07-es, 2018-as júliusi verzióra, amit a felhasználóinknak oldalon tud megtenni, termékszámával.
Amennyiben nem tudja termékszámát, keresse ügyfélszolgálatunkat!

Azt javasoljuk, hogy július első hetében, július 6-áig érdemes inkább minden reggel letölteni a gépekre az új frissítést, a várható gyakoribb változtatásokat miatt.

Amennyiben fontos az újra letöltés, küldünk hírlevelet

1 – Teendők a programban:

A Beállítások/Számlázási beállítások menüpont NAV Online Adatszolgáltatás fülén be kell írni:
Amennyiben a teszt rendszert beírták, akkor is újra be kell írni az ÉLES rendszerben kapott felhasználóneveket!

Technikai felhasználónév

Hozzátartozó jelszó

XML aláírókulcs

XML cserekulcs

Amiket a NAV onlineszamla.nav.gov.hu, amihez itt írtunk egy rövid leírás, hogyan tudunk regisztrálni.

A NAV regisztráció és a programba való helyes beírás a felhasználó felelőssége, mi azt nem tudjuk megtenni, de amiben tudunk természetesen segítünk.

Windows XP gépeken nem fut a NAV Online rendszere, ahhoz itt írtunk segítséget, hogy lehet számlázni még XP alatt.

Windows 7 alatt pedig fontos hogy a Windows Frissítések közül mindegyik fel legyen telepítve, illetve ez a TLS 1.2-es frissítés is fel legyen telepítve!

Ezen adatok hiányában a program nem enged Adatszolgáltatásra kötelezett számlát kiadni!

Nem enged továbbá akkor sem ilyen számlát előállítani, ha a vevő adószáma nem érvényes, mert a NAV azokat nem fogadj el!

Nem enged továbbá számlázni abban az esetben ha nincs internet az adott számítógépen, vagy nem elérhető a NAV szervere!

2-Partnerek adóalanyi besorolása

Magánszemélyek számláit nem kell lejelenteni, ezért fontos, hogy a programban megkülönböztessük a cégeket, a magánszemélyeket és a külföldi cégeket.
Bekerült egy új pipa a partner adatokba: „Adóalany magyar adószámmal”, ami a frissítés után alapértelmezetten bepipálásra került.
Kérjük a magánszemélyek és a külföldi adóalanyok esetén vegyék ki a pipát, legalább számlázás előtt.
A program figyelmeztetést ad abban az esetben ha magánszemélynek állítunk ki számlát az összeghatár felett, de természetesen engedi, és azokat a számlákat nem küldi be a NAV-nak. Annak eldöntése, hogy egy adott partner „Gipsz Jakab” adóalany vagy nem, emiatt van-e adatszolgáltatási kötelezettségünk, a felhasználó felelőssége, a program a meglévő adatok alapján mérlegel.

3 – Előleg számlákban változás
Előleg számlákat is érinti a változás, mivel a NAV az előleg számlákat csak az egyösszegű előleg számlákat tudja fogadni, a tételes előleg számlákat nem. Szükséges továbbá az „Előleg” termék egyéb adatainál megjelölni az adott terméknél, hogy „előleg tétel”, a NAV ugyanis ezt a jelölést várja el.
Amennyiben az előleg számla még nem éri el az összeghatárt, de a végszámlával együtt már eléri, abban az esetben a szoftver teljesíti az Adatszolgáltatási kötelezettséget.

4- Mikor kell teljesíteni az Adatszolgáltatási kötelezettséget?
Azonnaliságot ír elő a NAV. Nem lehet tehát felgyűjteni a számlákat és csak napvégén beküldeni. Üzemzavar esetén pedig az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül. (lásd lejjebb).
Külön figyelmet kell fordítani a pénteki számlázások esetén, hiszen ha egy délután kiállított számlát BÁRMILYEN oknál fogva nem tudunk beküldeni aznap, akkor azt szombaton kell pótolnunk, hétfőn már bírságra számíthatunk. A mulasztási bírság számlánként 500.000 Ft lehet.
A program bezárásakor erre figyelmeztet.
5 – Számlák új állapotai
A számláknál a korábbi LEZÁRT állapot mellé új állapotok kerültek, mint pl. Beküldésre vár, Feldolgozásra vár és Feldolgozva.
Ezeket lentebb és ezen a külön oldalon is részletezzük.
A Számlák menüpontban szűrhetünk az Adatszolgáltatásra kötelezett számlákra, illetve a számláknál alul a NAV Napló feliratú gombnál visszanézhetőek a számla beküldés állapotai.

FRISSÍTÉS (07.01 reggel): A NAV az éles rendszert nem a korábban teszt rendszer szerint publikálta, így meglepve látjuk, hogy bekerült az éles rendszerbe egy új menüpont: „Üzemzavari nyilatkozat” – elvileg ezzel be lehet jelenti a 48 órás internet kiesés okozta üzemzavart …

Jogszabályi előírások az internet kapcsolat nélküli számlázásról, és az üzemzavarokról:

Kérdés

Mi teendő, ha határértéket meghaladó számla kibocsátásakor nincs internetkapcsolat, mert
  • informatikai hiba történt a számlakibocsátó rendszerében,
  • pincében vagy világvégi helyen készül a számla,
  • vagy szolgáltatáskiesés van a területen?
Azaz kibocsátható-e az a számla, amelynek adatait még nem küldünk be a NAV rendszerébe?

Válasz

Az online számla feltöltési kötelezettség és a számla kibocsátás két különálló folyamat.
A számla kibocsátását akkor sem lehet megakadályozni, ha a számla feltöltés bármely ok miatt nem történt meg. Ebben az esetben a feltöltést akadályozó tényezőt meg kell szüntetni, és ezt követően a számlázó programnak a feltöltési kötelezettséget teljesítenie kell.
Ha a számlakibocsátó rendszerének üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt nem sikerült a beküldés, akkor az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell pótolni a bejelentést.
Ha az üzemzavar hosszabb ideig tart, mint 48 óra, akkor ezt az ide kattintva elérhető űrlapon jelezni kell a NAV felé legkésőbb a 48 óra leteltekor és az azt követő 24 órán belül manuálisan kell beküldeni az adatokat. Nagyon kell figyelni ilyenkor a 3 vagy 4 napos hosszúhétvégékre, hiszen ilyen extrém esetekben is maximum 72 óra áll rendelkezésre a pótlásra.
Ha a NAV Online Számla rendszerében van a hiba, akkor szintén 24 óra áll rendelkezésre az adatbeküldés pótlására.

Mi nem tekinthető üzemzavarnak? Mikor várja el az azonnal beküldést a NAV?

„Nincs térerő a pincében.” Nem tekinthető üzemzavarnak, ha például a mobilinternet szolgáltatás átmenetileg szünetel, mert nincs elérhető torony vételkörzetben. Ezesetben amint a berendezés vételkörzetbe érkezik, az online számla feltöltést haladéktalanul meg kell kezdeni, tehát a számítógépet ilyenkor bekapcsolva kell hagyni.
„De nincs internet azon a gépen.” Nem tekinthető jogszabály szerinti teljesítésnek, ha a berendezés önmagában nem képes a számla feltöltésre, a számlázó programnak internetkapcsolattal kell rendelkeznie, és ennek folyamatos működésének feltételeit az adóalanynak kell biztosítania, azaz rendelkeznie kell érvényes szerződéssel, illetve olyan mobil internet csomaggal, amely biztosítja az online számla feltöltést (nem fogyhat el menet közben).
„Majd este feltöltöm, ha hazaértem.” Nem tekinthető jogszabály szerinti teljesítésnek, ha a számlázó program egy dokkoló egység közbeiktatásával kezdi meg a számla feltöltést egy későbbi időpontban.

Feladatok: mire kell figyelniük a jogkövető vállalkozásoknak?

  • A számlakibocsátóknak kötelességük biztosítani az internetkapcsolatot minden olyan eszközre, amelyről határérték feletti számlát állítanak ki, legalább a számlázás idejére.
  • Figyelniük kell arra, hogy sikertelen adatbeküldés esetén azonnal gondoskodjanak az esetleges üzemzavarelhárításról, illetve a határidőn belüli pótlásról.

Számlák lehetséges állapotai:

Beküldésre vár

A szoftver még nem kezdte meg a beküldés, vagy nem tudta még beküldeni az adott számlát

Beküldve

A szoftver beküldte már az adott számlát, azonban arról még nem jött visszaigazolás, vagy nem kért még visszaigazolást.
A jogszabály azonnaliságot vár el a beküldésre, de legkésőbb 24 órán belül teljesíteni kell ezt az állapotot!

Megérkezett

A szoftver beküldte a számlát a NAV-nak, aki vissza jelezte, hogy megkapta azt.

Feldolgozás alatt

A szoftver beküldte a számlát a NAV-nak, ahol már feldolgozás alatt van az adott bizonylat.
A jogszabály azonnaliságot vár el a beküldésre, de legkésőbb 24 órán belül teljesíteni kell ezt az állapotot!

Tapasztalatunk szerint legtöbbször itt akadnak be a számlák, akár több órára is (15-20 órára is akár). Fontos, hogy amíg feldolgozás alatt van a számla, addig Ön nem teljesítette Adatszolgáltatási kötelezettségét, hisz a válaszban még hibás adatszolgáltatás válasz is jöhet!

Feldolgozva (vagy ahogy a NAV visszaadja: „DONE” státusz

Ön teljesítette Adatszolgáltatási kötelezettségét, az adott számla rendben van.
„Csak azon számla adatszolgáltatása tekinthető teljesítettnek, melyre vonatkozóan az invoiceStatus =DONE.”

Megszakítva

A számla feldolgozása sikertelen, a számla vagy az adatszolgáltatás valamilyen hibát tartalmaz.

Hibás

A számla feldolgozása sikertelen, a számla vagy az adatszolgáltatás valamilyen hibát tartalmaz. Valószínűleg technikai validáció miatt.